Tuyển dụng tháng 4

03/ 04/ 2017 | 0 lượt bình luận | Công ty cổ phần thời trang Tuấn Hưng

HỆ THỐNG THỜI TRANG BEEKIDS TUYỂN DỤNG

1.Thợ mẫu giấy 

- Số lượng: 02

- Kinh nghiệm: 05 năm (yêu cầu đã có kinh nghiệm làm hàng thời trang).

- Mức lương: 10-15 triệu đồng.

 

2. Thợ may mẫu

- Số lượng: 02

- Kinh nghiệm :(yêu cầu đã có kinh nghiệm may hàng thời trang).

- Mức lương: 5-8 triệu đồng 

 

3. May chuyền thun

- Số lượng: 05

- Kinh nghiệm :(yêu cầu đã ngồi may chuyền hàng thun).

- Mức lương: 5-8 triệu đồng 

 

4. Thợ Hoàn thiện

- Số lượng: 05

- Kinh nghiệm: không yêu cầu có thể đào tạo nếu chưa biết việc.

- Mức lương: 4-6 triệu đồng 

 

5.NV Hỗ trợ Trưởng Phòng Marketing

- Số lượng: 01

- Giới tính: Nữ

- Kinh nghiệm: Up hình web, facebook, viết tin bài, hỗ trợ các sự kiện.

- Mức lương: 4-6 triệu đồng 

 

6. Nhân viên kho.

- Số lượng: 02

- Giới tính: Nam

- Kinh nghiệm: từ 1-2 năm

- Mức lương: Thỏa thuận

 

Trao đổi chi tiết công việc khi phỏng vấn.

Mọi thông tin vui long liên hệ Mr. Tùng: 098 7723 799

E-mail: tungphungduc06@gmail.com